Нормативні документи

 

Закон України "Про освіту".

Закон України "Про загальну середню освіту".

Постанова КМУ "Про затвердження державної програми "Вчитель".

Указ Президента "Про Національну доктрину розвитку освіти".

Конвенція про права дитини.

Концепція загальної середньої освіти.

Державний стандарт базової та повної середньої освіти.

Державний стандарт початкової освіти.

Наказ МОН "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти".

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".

Наказ МОН "Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження  здоров'я школярів в навчальних закладах України".

Наказ МОН "Про невідкладні заходи щодо збереження здоров'я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів".

Лист МОН  "Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів".

 

Наказ МОН №58 від 01.02.2010 р. "Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року 

Наказ МОН "Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) в системі загальної середньої освіти".

Лист МОН №1/9-50 від 01.02.2010 р. "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році"

Лист МОН №1/9-135 від 03.03.2010 р. "Про доповнення до листа МОН від 01.02.2010 № 1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році»

Лист МОН №1/9-130 від 02.03.2010 р. "Про проведення державної підсумкової атестації з інформатики у 11(12)  класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році"

Лист МОН №1/9-131 від 02.03.2010р. "Про проведення державної підсумкової атестації з математики у 9 та 11(12)  класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році"

Лист МОН №1/9-143 від 05.03.2010 р "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік".

Наказ МОН №243 від 26.03.2010 р. "Про затвердження змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України".

Наказ МОН № 833 від 26.08.2010 р. "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступити до ВНЗ України у 2011 році".

Умови прийому до вищих навчальних закладів України 2011 р.

Лист МОН України від 30.12.2010 р. №1/9-950 "Про порядок закінчення навчального року та провадення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році".

Лист МОН України від 04.03.2011 р. №1/9-151 "Про проведення пісумкових контрольних робіт" з методичними рекомендаціями щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах ЗНЗ в 2010-2011 н.р.

Наказ МОНМСУ №291 від 28.03.2011 р. "Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту "Електронний вступ 2011" з Положенням про впровадження експерименту "Електронний вступ 2011".

Наказ МОНМСУ №572 від 10.06.2011 р. "Про Типові навчальні плани початкової школи".

Лист МОНМСУ № 1/9-556 від 21.07.2011 р. "Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011-2012 навчальному році".

Наказ МОНМСУ №1050 від 12.09.2011 р. "Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. 2011 р.
 
Наказ МОНМСУ №1473 від 20.12.2011 р. "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"